Hakkımızda

BAP4

 

          Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi, öğretim üyelerimize sağlayacağı proje destekleri ile üniversitemiz araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesi ve iyileşmesi için en önemli birimlerden biridir. 

        Bilim literatürüne özgün katkılar sağlamak, ülkemizin öncelikli araştırma alanlarında araştırmalar yaparak teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücüne katkıda bulunmak ve bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağlamak amaçlanmıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, söz konusu bu hedeflere erişebilmek için kısıtlı bütçe kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmak durumundadır.

 

MİSYONUMUZ

          Üniversitemizin araştırma alt yapısının oluşturulması için bilgiye ulaşmada yeterli Mali desteğin sağlanarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirip, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır.

        Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak, katma değere sahip projelerin patente dönüşmesini destekleyip, araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığa ulaşmasını sağlamaktır.  

VİZYONUMUZ

     Ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan yaygınlaştıran, Sinerji yaratan ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversite içinde lider bir birim olmak.