2018 Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyona Girişleri Hakkında