Değerli Öğretim Elemanları;

2020 BAP Proje Başvurularınızda, Üniversitemiz Senatosunda onaylanan BAP Yönergesi, BAP Komisyonu tarafından oluşturulan Usul ve Esaslar ve yenilenen yönergemiz çerçevesinde BAP Birimi tarafından revize edilen Form değişikliklerini inceleyerek, başvurularınızı bu bağlamda yapmanız önemle rica olunur.

2020 BAP Proje Takvimi