Sayın Öğretim Elemanları,

2023 yılı BAP proje başvuruları 13 Kasım 2023 – 23 Kasım 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılan başvurulara ilişkin belgelerin BAP Koordinasyon Birimine (Üniversitemiz Kalite sayfasında bulunan BAP Proje Öneri Formunun doldurularak, ıslak imzalı ekleriyle birlikte ) elden teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce Üniversitemiz BAP Yönergesinde ve Proje Takviminde yer alan Usul ve Esasların incelenmesi önem arz etmektedir. 

Saygılarımızla,


BAP Koordinasyon Birimi

2023 Proje takvimi