Dürüstlük, saydamlık, adalet ve insan haklarına saygılı,

Yaratıcılık ve yenilikçilik,

Şeffaflık ve hesap verebilirlik,

Etik değerlere bağlılık,

Çağdaş bilimsel yaklaşım,

Kaynakların kullanımında verimlilik,

Bilimsel ve saydam değerlendirme,

Etik kurallara uyum.