Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi;

  1. İç ve dış paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı,
  2. Kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
  3. Tüm kalite süreçlerinde etik ilkelere bağlılığı,
  4. Bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek.
  5. Bilimsel verileri yaymak, Ulusal ve uluslararası alanda gelişme ve kalkınmaya  destek olmak,

kalite politikası olarak benimser.