MİSYONUMUZ

    Üniversitemizin araştırma alt yapısının oluşturulması için bilgiye ulaşmada yeterli Mali desteğin sağlanarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirip, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır.

   Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak, katma değere sahip projelerin patente dönüşmesini destekleyip, araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığa ulaşmasını sağlamaktır.  

VİZYONUMUZ

   Ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan yaygınlaştıran, Sinerji yaratan ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversite içinde lider bir birim olmak.