BAP Bütçesindeki sınırlılıklardan ve öğretim üyesi sayımızdaki artıştan dolayı BAP Proje başvuruları her geçen yıl artmaya devam etmektedir. BAP Bütçesinin verimli bir şekilde kullanımı için akademisyenlerin geçmiş ve devam eden projeleri ile ilgili ürünleri (kongre, sempozyum, makale vb) BAP Otomasyon sistemine girmeleri önem arz etmekte olup, sonraki dönem proje değerlendirmelerinde önemli bir kriter olarak kullanılacaktır.
Göstereceğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.