İdari Şartname

Sözleşme Tasarısı

Teknik Şartname

 

1. Götürü Bedel Teklif Mektubu

2. Götürü Bedel  Teklif Cetveli

3. Geçici Teminat Mektubu

4. Geçici Kefalet Senedi

5. Kesin Teminat Mektubu

6. Kesin Kefalet Senedi

7. İş Ortaklığı Beyannamesi

8. Ortaklık Bilgileri Yönetimdeki Görevliler